Kozmetički tehničar

Tokom četiri godine školovanja za zanimanje kozmetički tehničar će kandidati imati priliku da se kroz teoriju i praksu upoznaju sa brojnim savremenim tehnikama, koje se primenjuju kako za negu tela, tako isto i lica, ali i noktiju i kose.

Celokupan program edukacije je usklađen sa trenutno aktuelnim pravilima Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, budući da je prva privatna srednja frizerska škola Vojkan Novi Sad zvanično ovlašćena za sprovođenje ove edukacije, tako da se maksimalno aktuelnih pravila nadležnih tom prilikom i pridržava.

Napominjemo da su u programu zastupljeni i opšti predmeti i stručni, a tokom svake školske godine kandidati biraju između dva ponuđena obavezna izborna predmeta, tako da mogu pohađati veronauku ili građansko vaspitanje.


Kozmetički tehničar


U saradnji sa najeminentnijim stručnjacima i institucijama, koje posluju u navedenoj oblasti se organizuje praktična nastava, a njeno precizno trajanje je definisano programom za obrazovni profil.

Važna je i informacija da osim redovnog i vanrednog školovanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu organizuje i stručno osposobljavanje za obrazovni profil kozmetički tehničar četvrtog stepena, a nudi se i mogućnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije za navedeno zanimanje.

Isključivo u zavisnosti od prethodno stečenog obrazovanja se definiše koliki broj ispita treba kandidat da položi, tako da nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji određuju broj diferencijalnih ispita, a na osnovu upoređivanja programa za konkretni obrazovni profil i dokumenata, koja kandidat bude dostavio o prethodno stečenom obrazovanju.

Od opštih predmeta su osim četiri standardna, koja se izučavaju u toku svake školske godine (matematika, srpski jezik i književnost, fizičko vaspitanje i strani jezik), zastupljeni i predmeti latinski jezik, ustav i prava građana, kao i fizika i hemija. Takođe je u programu i predmet geografija, ali i filozofija, te biologija i sociologija, kao i predmeti računarstvo i informatika, zatim psihologija i muzičko vaspitanje.

Neke od stručnih predmeta kandidati izučavaju jednu, a neke i u toku više školskih godina, tako da će pored ostalog imati nastavu u okviru predmeta estetska hirurgija sa negom, higijena sa zdravstvenim vaspitanjem i anatomija i fiziologija, kao i u okviru predmeta medicinska biohemija, prva pomoć i masaža. U nastavnom programu za sticanje zvanja kozmetički tehničar se nalaze i stručni predmeti mikrobiologija sa epidemiologijom, zatim dermatologija sa negom i osnove kliničke medicine, kao i predmeti fizikalna medicina, patologija i farmakologija, ali i predmeti kozmetologija, medicinska biohemija i dermatologija, te preduzetništvo i zdravstvena psihologija.

Detaljne informacije o planu i programu, odnosno o rasporedu časova, a u zavisnosti od toga da li kandidat želi da izvrši dokvalifikaciju, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju za zanimanje kozmetički tehničar četvrtog stepena, odnosno da li je zainteresovan za vanredno ili redovno školovanje, će biti dostupne već prilikom upisa. Naglašavamo da upis mora biti sproveden isključivo uz prisustvo kandidata, koji će prethodno izvršiti prijavu ili lično ili putem telefona, odnosno elektronski. Svakako će nadležni da informišu o samom postupku upisa, zatim o detaljima vezano za izabrani obrazovni program, te svakako o dokumentima koja će tada morati da priloži.

Što se zaposlenja tiče, naglašavamo da osobe koje se kvalifikuju za obrazovni profil kozmetički tehničar imaju veliku mogućnost izbora, uzevši u obzir da je u pitanju naročito traženo zanimanje.

A pored svih navedenih informacija, značajna je i ona da je prva privatna srednja frizerska škola Vojkan, Novi Sad propisno sertifikovana za obavljanje svih navedenih programa, tako da po završetku i izdaje kandidatima pravno validne diplome, koje su kako na području naše zemlje, tako i van nje priznate. Zato se preporučuje onim osobama, koje su zainteresovane da se van granica Srbije zaposle, sve informacije o postupku nostrifikacije diploma da zatraže, a svakako bi trebalo da podatak o završenoj edukaciji navedu u svoju radnu biografiju. Isto tako se preporučuje onim kandidatima, koji imaju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje otvoren dosije, da kontaktiraju nadležne i zvanično od njih zahtevaju upis stečene diplome za pomenuto zanimanje.

SPISAK PREDMETA:

OPŠTI PREDMETI:

STRUČNI PREDMETI:

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU PROFILA:

Prva godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Muzičko vaspitanje
 7. Likovna kultura
 8. Geografija
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Biologija
 12. Latinski jezik
 13. Računarstvo i informatika
 14. Anatomija i fiziologija
 15. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 16. Prva pomoć
 17. Masaža
 18. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Druga godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Biologija
 10. Fizikalna medicina
 11. Kozmetologija
 12. Patologija
 13. Estetska nega
 14. Farmakologija
 15. Masaža
 16. Medicinska biohemija
 17. Zdravstvena psihologija
 18. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
 19. Praktična nastava

Treća godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Fizika
 5. Hemija
 6. Fizikalna medicina
 7. Sociologija 8, Kozmetologija
 8. Biologija
 9. Dermatologija
 10. Dermatologija sa negom
 11. Estetska nega
 12. Osnove kliničke medicine
 13. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
 14. Praktičan nastava

Četvrta godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Fizika
 5. Psihologija
 6. Filozofija
 7. Ustav i prava gradjana
 8. Medicinska biohemija
 9. Dermatologija sa negom
 10. Estetska hirurgija sa negom
 11. Estetska nega
 12. Kozmetologija
 13. Preduzetništvo
 14. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
 15. Praktična nastava