Kreator ženskih frizura - peti stepen

Ne samo kvalitetom obrazovnih programa koje nudi, već i činjenicom da je jedina takve vrste u našoj zemlji, srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu je zvanično osnovana još u aprilu 2004. godine. O tome, naravno poseduje i dokaz u vidu zvaničnog rešenja Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a koje je zavedeno pod brojem 106-022-0142/2004-01, stim da je samo godinu dana kasnije ova institucija postala sertifikovana i za sprovođenje programa specijalizacije za obrazovni profil kreator ženskih frizura V stepena, a o čemu je prethodno pomenuti sekretarijat takođe doneo rešenje broj 106-022-00143/2005-01 od 08. aprila 2005. godine.


Kreator ženskih frizura - peti stepen


Samim tim što je ova srednja škola ovlašćena i to od strane državnih institucija koje su nadležne, za sprovođenje programa redovnog i vanrednog školovanja, te dokvalifikacije, ali i prekvalifikacije, to znači i da svi učenici koji pohađaju bilo koji tip nastave za jedan od ponuđenih obrazovnih profila postaju vlasnici diploma, to jest sertifikata koji su zvanično priznati. Da budemo još precizniji, svi koji završe sa pohađanjem izabranog tipa nastave za željeni obrazovni profil, te steknu pomenuta dokumenta, imaju apsolutno pravo da zahtevaju i njihovo upisivanje u svoje radne dosijee i to isključivo u skladu sa aktuelnim pravilima. Pod tim se misli da je neophodno da kontaktiraju Nacionalnu službu za zapošljavanje koja je ujedno i jedina ovlašćena za upisivanje sertifikata i diploma u radne knjižice, to jest dosijee kandidata, te da zatraže sve potrebne informacije o postupku.

Zanimanje kreator ženskih frizura se svrstava u red zanimanja V stepena, a predviđeno je da školovanje traje ukupno godinu dana, stim da srednja škola Vojkan, Novi Sad ovaj program sprovodi uz poštovanje načela koja navodi resorno ministarstvo. Tačnije, edukacija u ovom slučaju je vrlo intenzivna i u većoj meri je usmerena na praktičan deo, koji se organizuje u specijalno opremljenom prostoru u sklopu frizerskog salona Vojkan, a na adresi Vovođanskih brigada broj 13 u glavnom gradu Vojvodine. Predavanja, to jest teorijski deo nastave će đaci pratiti po tačno utvrđenom planu u učionicama koje se nalaze u centru Novog Sada, na Trgu Marije Trandafil broj 14, a gde se ujedno nalazi i sedište ove škole.

Kako se sprovodi nastava?

Istakli bismo činjenicu da nam je kvalitet edukacije na prvom mestu, tako da su i za sprovođenje teorijskog, ali i praktičnog dela zaduženi stručnjaci koji su kroz dugogodišnji rad u struci uspeli da se dokažu i pokažu, te svrstaju u majstore svog zanata. Što se tiče opremljenosti i učionica i prostora u kome se organizuje praktičan deo, slobodno možemo reći da apsolutno ništa ne manjka, te da je, naprotiv sve opremljeno u skladu sa svetskim standardima.

Kada je u pitanju praktičan deo, koji je definitivno i zastupljeniji, učenicima je na raspolaganju mogućnost korišćenja i kozmetike prestižnih svetskih marki, ali isto tako i upoznavanje, a zatim i korišćenje najraznovrsnijih alata koje frizeri u celom svetu koriste. Ovaj segment nastave je vrlo važan, pa se zato srednja škola Vojkan, u Novom Sadu i potrudila da svim đacima omogući sprovođenje prakse na živim modelima, a što je izuzetno važno za osamostaljivanje svakoga od njih i bolje upoznavanje sa poslom.

Budući da će učenici gotovo svakodnevno tokom specijalizacije za zanimanje kreator ženskih frizura, V stepen biti u dodiru sa konkretnom materijom, a kroz teorijski ili praktičan deo, to možemo i sa velikom sigurnošću da kažemo da će imati zagarantovan uspeh u bavljenju ovim poslom nakon završetka školovanja. Dokaz za to su i brojni nekadašnji đaci naše škole koji su zaposlenje pronašli u nekim od najboljih frizerskih salona i to ne samo u našem gradu i u Beogradu, već i u onima koji se nalaze van granica naše zemlje, a što je sasvim jasan pokazatelj njihovog znanja i veština koje su imali prilike da steknu i usavrše kroz školovanje u okviru naše institucije.

Na kraju, da dodamo i to da svako ko bude želeo ima mogućnost da se prijavi za različite vidove stručnih edukacija, odnosno seminara, ali da će moći i da učestvuje u specijalizovanim takmičenjima, a kako bi na taj način usavršio stečena znanja, te ih stavio na proveru žirija koji je u tom slučaju sastavljen od najboljih stručnjaka u ovoj branši.

Kako mogu da se upišem?

Osim što svako ko želi da se kvalifikuje za zanimanje kreator ženskih frizura, V stepen može da se upiše za pohađanje specijalizacije jednostavnim pozivanjem broja telefona naše škole 021/47-22-200, on isto tako ima mogućnost i svoje podatke da pošalje na mejl adresu skolavojkan@neobee.net Naravno, kandidati kojima ne odgovara ni prvi ni drugi način, svakako mogu da dođu u sedište škole, a koje se nalazi u Novom Sadu, na Trgu Marije Trandafil broj 14 i na taj način izvrše zvaničnu prijavu.

A kako je u pitanju specifičan način sprovođenja nastave, to naglašavamo da učenici polažu ispite u jasno definisanim rokovima, o čemu će precizno da budu obavšteni prilikom upisivanja. Svakako imaju mogućnost i konsultacija sa nadležnim profesorima, ukoliko bude bilo potrebe, a mogućnost upisa je otvorena bilo kog dana u toku kalendarske godine.