Kulinarski tehničar

Ukupno četiri godine traje školovanje za sticanje zvanja kulinarski tehničar, koje trenutno ima odličnu prođu u praksi, jer postoji za njim veliko interesovanje, što znači da će kandidati nakon sticanja diplome vrlo brzo do željenog zaposlenja u struci moći da dođu.

Olakšavajuća okolnost jeste i to što prva privatna srednja frizerska škola Vojkan, Novi Sad ima sve neophodne dozvole za sprovođenje ove edukacije, tako da kandidatima izdaje zakonski validne diplome, koje su priznate i u našoj zemlji i širom sveta. Naravno da će se o detaljima vezano za postupak nostrifikacije diplome raspitati svako, ko želi van granica Srbije da se zaposli, a prethodno bi trebalo da od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahteva zvaničan upis tog dokumenta u svoj radni dosije. Poželjno je i da u svoju radnu biografiju unese informaciju o tome da poseduje diplomu za obrazovni profil kulinarski tehničar četvrti stepen.

A uz to što će se osposobiti za pripremu kako hladnih obroka, tako i toplih, lice koje želi da se edukuje za ovaj obrazovni profil će naučiti i da bira sastojke za određena jela, odnosno da ih skladišti i o njima vodi računa. Takođe se osposobljava i za aranžiranje jela, ali i za pripremu menija, a podrazumeva se da će u potpunosti teorijski i praktično biti osposobljen i za odabir adekvatnih namirnica i za njihovu pripremu.


Kulinarski tehničar


Zaposlenje može da pronađe u brojnim ugostiteljskim objektima, a ukoliko želi, kasnije može da se osposobi i za glavnog kuvara.

A izuzev mogućnosti da pohađa redovno ili vanredno školovanje za zanimanje kulinarski tehničar, svako ko to želi se može odlučiti i za stručno osposobljavanje, odnosno za postupak dokvalifikacije ili prekvalifikacije za konkretni obrazovni profil, jer prva privatna srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu sve te opcije ima u ponudi.

U skladu sa smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije se sprovodi edukacija za navedeni obrazovni profil, a osim teorijskog dela nastave, kandidati su u obavezi da pohađaju i praksu, čije je trajanje definisano aktuelnim programom.

Zastupljeni su kako opšti predmeti, tako isto i stručni, a prema pravilima pomenutog ministarstva se svaki kandidat obavezuje da u toku sve četiri školske godine odluči koji će od obaveznih izbornih predmeta pohađati, te da se opredeli između praćenja verske nastave ili građanskog vaspitanja.

U toku svake školske godine su obavezna četiri opšta predmeta i to matematika, strani jezik i srpski jezik i književnost, kao i fizičko vaspitanje. A sem njih, u programu se nalaze i predmeti sociologija, filozofija i psihologija, kao i istorija, fizika i biologija, odnosno opšti predmeti geografija i hemija. Takođe će kandidati imati obavezu da pohađaju i nastavu u okviru opštih predmeta likovna kultura i muzička umetnost, te računarstvo i informatika.

Aktuelnim programom je definisano koliko godina se izučavaju stručni predmeti, a osim higijene i poznavanja robe, zastupljeni su i stručni predmeti turistička geografija, osnovi turizma i ugostiteljstva, kao i predmeti ekonomika i organizacija preduzeća, zatim nauka o ishrani i marketing u turizmu, odnosno stručni predmeti umetničko oblikovanje i hotelijerstvo.

Obavezno je izvršiti prijavu za pohađanje jednog od navedenih programa, a bez obzira da li je u pitanju dokvalifikacija ili prekvalifikacija za zanimanje kulinarski tehničar, odnosno stručno osposobljavanje ili vanredno, te redovno školovanje za konkretni obrazovni profil četvrtog stepena.

Prijava se izvršava telefonski ili lično u prostorijama škole, a osnovne informacije o sebi, to jest prezime i ime, kao i broj telefona i datum rođenja, svaki zainteresovani kandidat ima pravo da pošalje i na mejl adresu organizatora.

Uz prisustvo svakog prijavljenog se vrši upis, a osim fotokopije lične karte i prethodno stečene diplome, potrebno je da dostavi i izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu, s tim što će zaposleni ove škole detaljno informisati svakog prijavljenog o obaveznoj dokumentaciji na vreme.

SPISAK PREDMETA:

OPŠTI PREDMETI:

STRUČNI PREDMETI:

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET PREMA RPORGAMU:

Prva godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Muzička umetnost
 7. Geografija
 8. Hemija
 9. Fizika
 10. Biologija
 11. Poznavanje robe
 12. Računarstvo i informatika
 13. Osnovi turizma i ugostiteljstva
 14. Higijena
 15. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Druga godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Likovna kultura
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Geografija
 10. Biologija
 11. Računarstvo i informatika
 12. Ekonomika i organizacija preduzeća
 13. Praktična nastava
 14. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Treća godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija
 6. Ustav i prava građana
 7. Psihologija
 8. Umetničko oblikovanje
 9. Turistička geografija
 10. Poznavanje robe
 11. Praktična nastava
 12. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Četvrta godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Matematika
 5. Filozofija
 6. Turistička geografija
 7. Poznavanje robe
 8. Nauka o ishrani
 9. Hotelijerstvo
 10. Marketing u turizmu
 11. Praktična nastava
 12. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)