Kuvar

U toku trogodišnjeg školovanja za obrazovni profil kuvar, kandidati će imati obavezu da pohađaju nastavu kako iz opštih predmeta, tako i stručnih, a u skladu sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje se sprovode svi programi, koje organizuje prva privatna srednja frizerska škola Vojkan Novi Sad.

U toku svake školske godine su zastupljeni opšti predmeti matematika, fizičko vaspitanje i strani jezik, kao i srpski jezik i književnost. Osim njih, kandidati pohađaju i opšte predmete računarstvo i informatika, geografija i hemija, kao i predmete sociologija, istorija i ekologija i zaštita životne sredine.

Izuzev predmeta kuvarstvo, u stručne spadaju i predmeti osnove turizma i ugostiteljstva, potom turistička geografija i ishrana, kao i nacionalne kuhinje. U programu su i stručni predmeti zdravstvena kultura, potom preduzetništvo i ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća, kao i stručni predmet osnove usluživanja.


Kuvar


Takođe je prema programu predviđeno da u toku svake školske godine kandidat pojedinačno bira između dva obavezna predmeta i to verske nastave i građanskog vaspitanja.

S obzirom na to da prva privatna srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu ima neophodne dozvole da vrši kako redovno i vanredno školovanje za obrazovni profil kuvar, tako isto i da sprovodi dokvalifikaciju, odnosno stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju za to zanimanje trećeg stepena, kandidati će po završetku odabranog programa steći zvanično priznata diploma. A s obzirom na to da je u pitanju pravno validan dokument, trebalo bi da se obrate nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a ukoliko tamo već imaju otvoren radni dosije da zahtevaju upis diplome u njega prema pravilima. Takođe se svakome od njih preporučuje i da obogate svoju radnu biografiju podatkom o stečenoj diplomi, jer upravo tim dokumentom bez ikakvih poteškoća mogu da dokažu nivo stečenih kvalifikacija.

Nakon što budu završili stručno osposobljavanje za zanimanje kuvar ili postupak prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije, te redovno ili vanredno školovanje, kandidati će biti u prilici da potpuno samostalno usklađuju različite namirnice i pripremaju brojna jela od njih. U opis njihovih zaduženja spada i odabir namirnica, ali i aranžiranje i dekoracija različitih specijaliteta nacionalne i internacionalne kuhinje. Naravno da svako ko želi po završetku odabrane edukacije ima mogućnost i da se specijalizuje za zanimanje glavni kuvar. Na tržištu rada postoji velika potreba za radnicima ovog obrazovnog profila, tako da će gotovo sigurno svako ko to zaista želi, posao u relativno kratkom roku nakon sticanja diplome i pronaći.

U saradnji sa specijalizovanim restoranima, ali i mnogim drugim ugostiteljskim objektima se organizuje praktična nastava, a koju kandidati zainteresovani za sticanje zvanja kuvar imaju u toku svake školske godine.

Putem telefona ili elektronskim, odnosno lično može biti izvršena prijava, a od kandidata se osim navođenja njihovog imena i prezimena, zahteva da ostave i broj svog telefona, kao i da navedu datum rođenja.

Biće obavešteni svi ponaosob o detaljima koji se tiču upisa, odnosno o dokumentima koja moraju da prilože, a u zavisnosti od toga koji program od ponuđenih budu izabrali.

SPISAK PREDMETA:

OPŠTI PREDMETI:

STRUČNI PREDMETI:

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET:

Prva godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Računarstvo i informatika
 7. Hemija
 8. Geografija
 9. Zdravstvena kultura
 10. Ishrana
 11. Osnove turizma i ugostiteljstva
 12. Kuvarstvo
 13. Praktična nastava
 14. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Druga godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Matematika
 5. Ekologija i zaštita životne sredine
 6. Kuvarstvo
 7. Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 8. Turistička geografija
 9. Praktična nastava
 10. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Treća godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 3. Matematika
 4. Istorija
 5. Preduzetništvo
 6. Sociologija sa pravima gradjana
 7. Kuvarstvo
 8. Nacionalne kuhinje
 9. Osnove usluživanja
 10. Praktična nastava
 11. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)