Kuvar - specijalista - peti stepen

S obzirom na to da se radi o programu specijalizacije za obrazovni profil petog stepena kuvar - specijalista, to se od svih zainteresovanih zahteva da ispoštuju određene uslove, kako bi mogli da mu pristupe.

Zapravo je najvažnije da su prethodno stekli obrazovanje u ovoj struci, a zatim i da imaju adekvatan dokaz o radnom iskustvu u istoj struci, koje mora trajati minimalno dve godine.

Svu dokumentaciju moraju dostaviti prijavljeni lično u trenutku upisa, te se podrazumeva da će osim svedočanstava i diplome, te dokaza o radnom iskustvu, biti u obavezi da u momentu upisa dostave i izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu. Napominjemo da se isključivo uz lično prisustvo svakoga, ko je prethodno izvršio prijavu, mora izvršiti i zvaničan upis za pohađanje ovog programa.


Kuvar - specijalista - peti stepen


Uopšteno govoreći, u radno vreme prve srednje frizerske škole Vojkan u Novom Sadu, svako ko je zainteresovan može izvršiti prijavu ili lično ili putem telefona. A isto tako je dozvoljeno i da na mejl adresu pošalje podatke potrebne za prijavu, a oni osim imena i prezimena, uključuju i datum rođenja, kao i broj telefona svakog zainteresovanog.

Nastavni program po kome se vrši ova specijalizacija je usaglašen sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, te obuhvata i zajedničke i stručne predmete, kao i praktičnu nastavu.

Postoji ukupno tri opšta, odnosno zajednička predmeta, tako da su kandidati obavezni da polažu predmete poslovna psihologija i računovodstveno poslovanje, kao i predmet marketing u turističkom poslovanju.

Osim predmeta strani jezik, u stručne predmete spadaju i poslovna informatika, poznavanje životnih namirnica i osnovi usluživanja, kao i predmeti nauka o ishrani i kuvarstvo.

U skladu sa pravilima programa za sticanje zvanja V stepena kuvar - specijalista se organizuje i praktična nastava, a detalje o tome će svaki kandidat pojedinačno dobiti prilikom upisa. Radi se o tome da ova institucija nudi mogućnost da zainteresovani pohađaju praktičnu nastavu u okviru onih kompanija, sa kojima škola već zarađuje, kada pruža potpune garancije za njen kvalitet. A isto tako je otvorena i mogućnost da kandidati praksu pohađaju u nekoj drugoj firmi, a koju će oni samostalno da odaberu. Međutim, moraju biti informisani o tome da garancije za kvalitet praktičnog dela ove edukacije organizator ne može dati tom prilikom, jer ne zna na koji način konkretna kompanija posluje.

Naročito je važna informacija da diploma za obrazovni profil petog stepena kuvar - specijalista, a koju će kandidati dobiti nakon položenog i teorijskog i praktičnog dela specijalističkog ispita, važi za pravno validnu, te vlasnik ima pravo da je koristi kad god je to potrebno. Pored toga što bi trebalo da u svoju radnu biografiju navede podatak o posedovanju ove diplome, svaki kandidat bi trebalo i da u skladu sa trenutno važećim zakonskim pravilima izvrši njen upis u svoj radni dosije. Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da samo nadležni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju pravo da vrše upis sertifikata i diploma u radne dosijee kandidata, te je iz tog razloga potrebno da klijent njih kontaktira, pa da zvanično zahteva upis diplome u skladu sa pravilima.

SPISAK PREDMETA

OPŠTI PREDMETI:

  1. Poslovna psihologija
  2. Marketing u turističkom poslovanju
  3. Računovodstveno poslovanje

STRUČNI PREDMETI::

  1. Strani jezik
  2. Kuvarstvo
  3. Poznavanje životnih namirnica
  4. Nauka o ishrani
  5. Poslovna informatika
  6. Osnovi usluživanja

PRAKTIČNA NASTAVA:

Praktična nastava se organizuje u skladu sa programom obrazovnog profila