Mašinski tehničar

Sve neophodne dozvole od nadležnih lica za sprovođenje kako stručnog osposobljavanja, tako isto i programa dokvalifikacije i prekvalifikacije za zanimanje mašinski tehničar, ali i za vanredno i redovno školovanje, poseduje Prva privatna srednja frizerska škola Vojkan Novi Sad.

Zato i jeste važno napomenuti da će diploma, koju kandidati budu stekli, moći u skladu sa pravilima da bude nostrifikovana u bilo kojoj drugoj zemlji, a svakako je na teritoriji Srbije priznata. Najpre bi trebalo da kandidat informacije o tome da je stekao diplomu za ovo zanimanje četvrtog stepena navede u svojoj radnoj biografiji, odnosno u CV - ju, a svakako bi trebalo da se obrati nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, te da zvaničan upis tog dokumenta zahteva. Moramo napomenuti da je zakon ne tako davno promenjen, vezano za upis stečenih diploma i sertifikata u radne dosijee prijavljenih na evidenciju te službe, pa se stoga preporučuje da svako od njih najbližu poslovnicu ove službe prvo kontaktira i sazna na koji način će taj postupak biti izvršen.

U principu, svako ko stekne kvalifikacije za obrazovni profil mašinski tehničar će biti u potpunosti osposobljen da vrši popravke kako na hidrauličnoj i mehaničkoj, tako i na dizel opremi, ali i da brine o njenom održavanju, te da detektuje sve potencijalne probleme u konkretnim sistemima.


Mašinski tehničar


Naravno da steći sva neophodna znanja vezano kako za projektovanje i gradnju, tako isto i za održavanje i mašina i alata, a ukoliko to bude želeo, kasnije može da nastavi školovanje i da stekne diplomu za mašinskog inženjera.

Uopšteno govoreći, kandidati imaju nakon sticanja diplome za navedeno zanimanje mogućnost izbora gde će se zaposliti, jer je kako u našoj zemlji, tako i u mnogim zemljama Evrope, ali i sveta povećana potražnja za radnicima ovog profila.

Praktična nastava je prema programu konkretnog obrazovnog profila predviđena za svakog kandidata, bez obzira za koji od dostupnih programa da se opredeli, a nju isključivo sa onim firmama, u kojima postoji potreba za radnicima tog profila i koje su dokazano dobre u svom poslu, organizuje Prva privatna srednja frizerska škola Vojkan u Novom Sadu.

S obzirom na to da je celokupan program stručnog osposobljavanja, odnosno dokvalifikacije, ali i prekvalifikacije za redovno i vanredno školovanje za zanimanje mašinski tehničar četvrtog stepena usklađeno sa pravilima, koje navodi Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, to podrazumeva da je obavezan jedan izborni predmet u toku svake školske godine. Zapravo će kandidati biti u obavezi da biraju između mogućnosti da pohađaju predmet građansko vaspitanje ili versku nastavu.

A isto tako su u programu zastupljena i četiri opšta predmeta svake školske godine, a to su srpski jezik i književnost, zatim strani jezik i matematika, kao i opšti predmet fizičko vaspitanje. Sem njih, kandidati će izučavati i opšte predmete ustav i prava građana, geografija i filozofija, zatim istorija i muzička umetnost. U skladu sa konkretnim programom za obrazovni profil mašinski tehničar, trebalo bi da kandidati pohađaju i nastavu hemije, fizike i biologije, kao i računarstva i informatike, te sociologije.

Brojni su stručni predmeti, takođe zastupljeni u programu, a njih će izučavati jednu ili više školske godina svi kandidati. Izuzev stručnog predmeta mašinski elementi, odnosno mašinski materijali, u programu se nalaze i predmeti tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, kao i mehanika i otpornost materijala.

Takođe će kandidati imati priliku da pohađaju nastavu i u okviru stručnih predmeta osnove konstruisanja, tehnološki postupci i automatizacija proizvodnje, kao i u okviru predmeta konstrukcija alata i pribora, zatim kontrola kvaliteta i računari u mašinstvu. Zastupljeni su i stručni predmeti osnove kompjuterske grafike, zatim organizacija rada i hidraulika i pneumatika, kao i predmeti tehnologija obrade, zatim termodinamika i termotehnika, odnosno stručni predmet osnove elektrotehnike i elektronike.

Očekuje se od apsolutno svakoga, ko je zainteresovan za sticanje zvanja mašinski tehničar da najpre kontaktira ovu školu i izvrši prijavu, to jest da osnovne podatke (datum rođenja, ime i prezime, kao i broj telefona) dostavi ili na mejl ili da ih izdiktira zaposlenima putem telefona, a omogućeno je i lično prijavljivanje u prostorijama same škole. Od zaposlenih će svi kandidati dobiti precizne informacije prvo o tome na koji način se organizuje svaki od ponuđenih programa edukacije, a zatim će ih informisati i o dokumentima koja moraju da prilože u momentu zvaničnog upisa.

SPISAK PREDMETA:

OPŠTI PREDMETI:

STRUČNI PREDMETI:

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU:

Prva godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Muzička umetnost
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Računarstvo i informatika
 8. Fizika
 9. Hemija
 10. Mašinski materijali
 11. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 12. Mehanika
 13. Izborni predmet propisan zakonom (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 14. Praktična nastava

Druga godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Likovna kultura
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Geografija
 8. Fizika
 9. Biologija
 10. Mehanika
 11. Otpornost materijala
 12. Mašinski elementi
 13. Tehnologija obrade
 14. Osnove kompjuterske grafike
 15. Izborni predmet propisan zakonom (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 16. Praktična nastava

Treća godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Sociologija
 4. Osnove elektrotehnike i elektronike
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Mašinski elementi
 8. Tehnologija obrade
 9. Organizacija rada
 10. Hidraulika i pneumatika
 11. Termodinamika i termotehnika
 12. Kontrola kvaliteta
 13. Izborni predmet propisan zakonom (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 14. Praktična nastava

Četvrta godina

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Filozofija
 4. Ustav i prava građana
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Matematika
 7. Računari u mašinstvu
 8. Automatizacija proizvodnje
 9. Osnove konstruisanja
 10. Tehnološki postupci
 11. Konstrukcija alata i pribora
 12. Izborni predmet propisan zakonom (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)